It i högskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 mars 2014

Interpellation: It i högskolan

den 11 februari

Interpellation

2013/14:280 It i högskolan

av Monica Green (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Arbetsförmedlingen förutspår i dag en ihållande och bred brist på it-specialister åtminstone på tio års sikt. Samtidigt har regeringen minskat antalet högskoleplatser med 16 000 bara de senaste åren. Det duger inte. Högskoleutbildningen måste dimensioneras efter behoven och fler unga än i dag stimuleras att välja de yrken som efterfrågas genom en bra studie- och yrkesvägledning.

Det handlar om it-arkitekter, projektledare, testare, mjukvaru-/systemutvecklare, verksamhetskonsulter och programmerare.

Dessutom skulle kvinnors kompetens bättre tas till vara inom it-branschen om de fick bättre möjlighet till it-utbildning.

Det globala landskapet för högre utbildning förändras i snabb takt med användandet av it. Sverige har alla möjligheter att vara en drivande kraft i denna förändring.

Jag har följande frågor:

Hur ämnar utbildningsministern tillgodose arbetsmarknadens behov av välutbildade it-specialister?

Avser utbildningsministern att vidta några åtgärder för att ge fler kvinnor chansen att utbilda sig till it-specialister?