Israels bosättningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 juni 2012

Interpellation: Israels bosättningar

Interpellation 2011/12:385 av Rådberg, Peter (MP)

den 30 maj

Interpellation

2011/12:385 Israels bosättningar

av Peter Rådberg (MP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Mellanösternkonflikten är en av de mest allvarliga och utdragna konflikterna i världen. Den har såväl politiska som kulturella och religiösa dimensioner. Det mänskliga lidandet har varit och är enormt.

Israels bosättningspolitik hotar en tvåstatslösning, varnade EU i ett ovanligt skarpt uttalande för två veckor sedan. Byggandet av nya bosättningar har accelererat och palestinierna på det Israelkontrollerade Västbanken lever under oacceptabla förhållanden, anser EU.

EU gjorde klart att bosättningarna på Västbanken och i östra Jerusalem bryter mot internationell lag och att unionen inte kommer att stödja någon annan gränsdragning än den som gällde innan sexdagarskriget 1967. Ett framtida Jerusalem måste kunna bli huvudstad för båda staterna, säger EU.

EU kräver bland annat att tvångsförflyttningar och rivning av bostäder måste upphöra, bygglov till palestinier måste underlättas och tillgången till vatten förbättras om inte planerna på en tvåstatslösning ska omöjliggöras.

Enligt en människorättsorganisation, som arbetar på Västbanken, förstörde israeliska säkerhetsstyrkor bara under förra året 62 EU-finansierade projekt, däribland bostäder, jordbruk och vattencisterner. Ytterligare 110 liknande projekt är hotade, enligt människorättsorganisationen.

Sverige har sedan decennier rykte om sig att vara en garant för folkrätt och för internationell rättvisa. Sverige har också en lång tradition av att ha gått i bräschen för FN-beslut.

Vad avser utrikesministern att göra för att Israels byggande på ockuperad mark upphör och vad kommer utrikesministern att göra för att driva på för att verkställa FN:s beslut om 1967 års gränser för Palestina?