Isolas köp av Perstorpsföretaget Polyclad Europe

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 9 maj

Interpellation 2005/06:395 av Sven-Erik Sjöstrand (v) till näringsminister Thomas Östros (s)

Isolas köp av Perstorpsföretaget Polyclad Europe

För en vecka sedan kom ett chockartat besked till de anställda vid Perstorpsföretaget Polyclad Europe. Ni ska läggas ned, var budskapet. Måndagen den 24 april kom detta dystra besked till de anställda vid företaget. 147 anställda mister jobbet. De anställda har under en tid levt med oron att något kan hända med företaget. I slutet av 2005 offentliggjordes att det USA-ägda företaget Isola önskade köpa Polyclad Europe. Isola var då Polyclads främsta konkurrent. Företagsköpet har varit uppe i EU:s konkurrensråd under våren och de gav sitt godkännande till företagsköpet den 12 april. Fredagen den 21 april blev så det formella övertagandet klart och bara tre dagar efter företagsköpet kom chockbeskedet till de bestörta anställda @ tillverkningen flyttas. Isola har också liknande företag i Italien och Tyskland. Och det är som det lokala industrifacket säger @ det är billigare att lägga ned här i Sverige. Även undersökningar har gjort som visar att om Isolas företag i Italien skulle läggas ned skulle kostnaden beräknas bli ca 50 % högre än att lägga ned Perstorpsfabriken.

Under de senaste 4@5 åren har produktionen vid Polyclad Europe i Perstorp fördubblats och man har jobbat mycket för att bli effektivare och överleva i konkurrensen. Personalstyrkan har också reducerats med ca en tredjedel. Mycket tuffa saker har gjorts för att överleva som företag.

Isolas uppköp och agerande visar med stor tydlighet att den råa kapitalismen inte tar några hänsyn. Företaget lägger bara ned verksamheten, samhället får agera städgumma och Isolas ställning som ett stort företag med nästan en monopolställning befästs. Det känns mycket konstigt att EU:s konkurrensråd har kunnat godkänna detta företagsköp och det bästa vore naturligtvis om köpet kunde ogiltigförklaras och företaget gå tillbaka till tidigare ägaren. Att analysera besluten inom EU och undersöka vilka argument Isola har använt sig av för att få detta köp att godkännas borde vara ganska enkelt och naturligt. Detta borde också kunna göras genom alla de kontakter som näringsministern och regeringen har inom EU och jag förutsätter att detta görs.

Mina frågor till näringsminister Östros är:

1.   Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att undersöka om företagsköpet är att betrakta som ogiltigt?

2.   Vilka direkta åtgärder ämnar näringsministern vidta med anledning av nedläggningen av Polyclad Europe i Perstorp?

3.   Vilka åtgärder i form av stöd avser ministern att erbjuda till de drabbade och till en liten kommun som Perstorp?

4.   Är näringsministern beredd att ta initiativ till att skärpa konkurrenslagstiftningen vid denna typ av köp eller övertagande?