Islams påverkan på det svenska samhället

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2022

Interpellation: Islams påverkan på det svenska samhället

Interpellation 2017/18:578 av Jeff Ahl (-)

Interpellation 2017/18:578 Islams påverkan på det svenska samhället

av Jeff Ahl (-)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Sex av tio förskolor i de så kallade utsatta områdena utanför storstäderna vill tvinga barnen att bära slöja. Denna regering och tidigare regeringar hävdar hela tiden att Sverige inte islamiseras; samtidigt har vi nu upprepade gånger fått se resultatet av precis det motsatta.

Islam är en antidemokratisk religion/ideologi vars rättesnöre Koranen innehåller såväl kvinnoförakt som uppmaningar till kamp och våld mot dem som inte följer islam.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att motverka islams fortsatta påverkan på det svenska samhället?