IS-återvändare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:369 IS-återvändare

av Roger Haddad (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Liberalerna har under lång tid lyft frågan om höjda och skärpta straff för personer som begår terroristbrott. Vi har också drivit frågan om lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism och dessutom efterfrågat en nationell riktlinje som stöd för kommunerna. Vidare har vi uppmärksammat frågan om informationsdelning mellan Säkerhetspolisen, polisen och ned till de lokala myndigheterna som socialtjänst och skola – inte minst när det gäller beredskap och hantering av återvändande som stridit eller på annat sätt stöttat och haft samröre med terroristorganisationer, till exempel Islamiska staten.

Nyligen medverkade statsrådet i programmet Agenda i SVT (den 12 mars). Statsrådet framförde åsikter och fakta som inte visade sig stämma när det gäller hur vissa kommuner hanterar IS-återvändare samt hur det faktiskt ser ut när det gäller det antal som erbjudits hjälp, hoppat av etcetera.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

  1. Har ministern informerat sig om vad de ca 150 IS-återvändarna gör i Sverige?
  2. Utifrån vilket material kommenterade ministern Umeå kommuns arbete mot extremism?
  3. Är det ministerns ställningstagande att den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har lyckats i sitt uppdrag att motverka radikalisering och extremism, två och ett halvt år efter det att samordnaren tillsattes?
  4. Kommer ministern och regeringen att vidta åtgärder för att säkerställa att dessa frågor om säkerhet och terrorism hanteras samlat – exempelvis på Justitiedepartementet?