Iran

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 maj 2001

Interpellation: Iran

den 3 april

Interpellation 2000/01:356

av Siw Wittgren-Ahl (s) till utrikesminister Anna Lindh om Iran

I Iran förekommer fruktansvärda kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Varje dag utsätts ett stort antal människor i Iran för brutala övergrepp från myndigheternas sida. Iran är ett av de länder som använder dödsstraff i stor omfattning, och avrättningarna sker dessutom i sällsynt grymma och förnedrande former.

Polis och fängelser använder tortyr för att pressa fram "bekännelser" från oskyldiga människor. Bland de barbariska straff som förekommer är att ögon skadas och att fingrar och andra kroppsdelar huggs av.

Omvärlden har haft stora förhoppningar att Irans nuvarande president Muhammad Khatami skulle kunna medverka till en större respekt för de mänskliga rättigheterna. Khatami valdes överraskande till presidentposten för fyra år sedan med 70 % av rösterna, och han deklarerade att han skulle föra en intensiv kamp för ett iranskt rättssamhälle. Tyvärr har han inte kunnat tygla mörkmännens groteska maktutövning i landet. De ortodoxa ayatollorna har kunnat fira många triumfer i sin kamp mot demokratiska reformer i Iran. Nyligen har ytterligare fyra oberoende tidningar tvingats upphöra med sin utgivning. Många av politikerna i reformkrafternas brokiga skara har arresterats. Revolutionsdomstolarna är snabba med att olagligförklara folkliga rörelser som vill ha mera demokrati. Senast har t.ex. praktiskt taget samtliga ledande politiker i den s.k. Frihetsrörelsen dömts till fängelse.

Mot denna mörka bakgrund vill jag ställa följande frågor till utrikesministern:

Hur avser utrikesministern verka för att Sverige ytterligare ska uppmärksamma den katastrofala situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran?

Vad avser utrikesministern göra inom EU för att medverka till en demokratisk utveckling i Iran?