Invandringens kostnader

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 mars 2012

Interpellation: Invandringens kostnader

Interpellation 2011/12:278 av Ekeroth, Kent (SD)

den 5 mars

Interpellation

2011/12:278 Invandringens kostnader

av Kent Ekeroth (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Regeringen framhåller alltid invandringens oerhört positiva effekter och vilken tillgång denna är för Sverige. I en frågestund i riksdagen ställde jag även frågan till Billström om han faktiskt tror eller anser att invandringen är en ekonomisk tillgång, vilket han menade att den var.

På grund av den tidsbrist som en frågestund allt som oftast innebär fanns det emellertid inte möjlighet till ett uttömmande svar, varför jag vill ha en längre debatt om detta.

De frågor jag vill ha svar på från statsrådet Tobias Billström är:

På vad grundar statsrådet ställningstagandet att Sverige tjänar ekonomiskt på utomeuropeisk och utomvästlig invandring?

Har statsrådet något underlag för att bedöma att den stora invandringen från Mellanöstern och Afrika inte medför nettokostnader?