Intrångsersättning till ägare av fjällnära skog

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:314 Intrångsersättning till ägare av fjällnära skog

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den 7 januari 2018 rapporterade Nyheterna på TV4 att ett flertal ägare av fjällnära skog har nekats tillstånd till avverkning samtidigt som de inte har rätt till ersättning från staten. I inslaget berättar en skogsägare från Sorsele att han har tagit lån för att köpa skog, och att han inte vet om skogen han har köpt är värdelös. I väntan på beslut har nu 15 skogsägare valt att stämma staten. 

Både Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen menar att det finns otydligheter i lagstiftningen. Enligt Skogsstyrelsen ligger problematiken i att miljöbalken och skogsvårdslagen delvis motsäger varandra. Även det så kallade Änok-målet, som har lett till att ansökningar om avverkning av fjällnära skog kan få avslag på grund av natur- eller kulturvärden, har koppling till detta. Tidigare hade markägarna av fjällnära skog rätt till ersättning när de fick avslag. Dessa ersättningar valde dock Skogsstyrelsen att frysa i november 2016. Sammantaget beräknas ca 4 000-5 000 markägare av fjällnära skog beröras.

Trots att det var över ett år sedan Skogsstyrelsen valde att frysa intrångsersättningen till ägare av fjällnära skog har ingen lösning presenterats. Den situation vi nu har kan liknas vid expropriation utan ersättning. Det är viktigt att poängtera att äganderätten är en mänsklig rättighet som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

1. Hur ställer sig statsrådet till det faktum att ägare av fjällnära skog inte beviljas intrångsersättning?

2. Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att förtydliga lagstiftningen om fjällnära skog i syfte att säkerställa att beslut om avverkning fattas på ett tillämpbart, effektivt och rättssäkert sätt?