Insatser för utrikes födda med låg utbildning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:246 Insatser för utrikes födda med låg utbildning

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Integrationsutmaningarna är omfattande. Enligt SCB tar det nu nio år innan hälften av de nyanlända har jobb. Arbetsmarknads- och etableringsministern har uttalat att alla nyanlända ska vara i jobb eller utbildning efter två år. 

Det finns i dag 120 000 utrikes födda hos Arbetsförmedlingen som saknar fullgjord gymnasieutbildning. Hälften av dessa saknar grundskoleutbildning. Arbetsförmedlingens prognoschef uttalade nyligen att utmaningen är större än någonsin och att vi aldrig har varit i närheten av den sammansättning av arbetslösheten som vi ser i dag. 

Detta ställer krav på politisk handlingskraft. Med anledning av detta är min fråga till arbetsmarknads- och etableringsministern:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta för utrikes födda med låg utbildning att komma i jobb?