Inrättandet av en viltmyndighet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 mars 2021

Interpellation: Inrättandet av en viltmyndighet

Interpellation 2020/21:389 av Sten Bergheden (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:389 Inrättandet av en viltmyndighet

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Det har snart gått sex år sedan beslutet om en viltmyndighet fattades, och regeringen visar tydligt att man struntar i riksdagens uppmaning. På frågor om varför blir svaret oftast att frågan fortfarande bereds. Den givna frågan efter snart sex år: Hur länge kan man bereda en fråga?

Det verkar snarare som att regeringen kämpar emot riksdagens tillkännagivande, trots att det är en oerhört viktig fråga för svensk jakt och viltvård.

Regeringen ska följa riksdagens beslut, och det är därför mycket viktigt att regeringen tar tag i denna fråga och snarast inrättar den viltmyndighet som riksdagen har riktat ett tillkännagivande om.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Hur ämnar statsrådet verka så att regeringen inrättar en viltmyndighet, vilket riksdagen fattade beslut om för nästan sex år sedan?
  2. Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att skynda på processen?