Inrättande av en angränsande zon

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 oktober 2016

Interpellation: Inrättande av en angränsande zon

Interpellation 2016/17:51 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:51 Inrättande av en angränsande zon

av Allan Widman (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Utrikesministern har förra våren och hösten betonat att regeringen, så snart som lagstiftningsprocessen tillåter, ska återkomma till riksdagen med förslag på inrättande av en angränsande zon runt det svenska territorialhavet. I propositionsförteckningen för innevarande riksdagsår saknas dock notering om en sådan proposition.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka åtgärder är regeringen nu beredd att vidta för att en angränsande zon snarast möjligt inrättas?