Inlandsinnovation AB

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 maj 2013

Interpellation: Inlandsinnovation AB

Interpellation 2012/13:357 av Nordén, Marie (S)

den 27 mars

Interpellation

2012/13:357 Inlandsinnovation AB

av Marie Nordén (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Regeringen bildade år 2010 Inlandsinnovation AB, ett finansieringsbolag med syftet att bidra med riskvillig kapital för att skapa ökad tillväxt och utvecklingskraft i norra Sveriges inland. Vidare skulle bolaget bidra till att potentialen i regionens tillgångar och entreprenörskap tas till vara genom investeringar för ökad förädling och diversifiering av näringslivsstrukturen.

Hur bolaget har lyckats med detta råder det delade meningar om. Medan bolaget har köpt aktier i en tidigare styrelseledamots turismföretag, har en annan företagare tvingats att lägga ned verksamheten, eftersom den inte ansågs vara tillräckligt innovativ.

Norrlands inland är i stort behov av nya arbetstillfällen för att människor inte ska tvingas flytta därifrån. Där finns många entreprenörer och gott om verksamhetsidéer, som borde få stöd av Inlandsinnovation AB. Hur företaget har förvaltat sitt uppdrag är omöjligt att veta, eftersom Inlandsinnovation AB, trots att det är ett statligt bolag, lyder under aktiebolagslagen och är stängt för insyn.

Enligt regeringens ägarpolicy har statliga bolag, som ytterst ägs gemensamt av det svenska folket, krav på öppen och professionell information. Bolagsordningen för Inlandsinnovation AB hindrar denna insyn.

Är näringsministern beredd att ändra bolagsordningen för Inlandsinnovation AB så att insyn i bolagets verksamhet blir möjlig för skattebetalarna?