Infrastruktur i Pajala

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 april 2012

Interpellation: Infrastruktur i Pajala

Interpellation 2011/12:310 av Pettersson, Leif (S)

den 29 mars

Interpellation

2011/12:310 Infrastruktur i Pajala

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den stora gruvetableringen i Pajala medför att behovet av transporter ökar. Det gäller naturligtvis först och främst möjligheterna att frakta den brutna malmen från Kaunisvaara till Svappavaara. Men denna expansion medför också att trycket på andra vägar kommer att öka på ett betydande sätt. Det gäller vägar som i dag inte har kapacitet att klara denna ökning. De vägar jag främst tänker på är väg 99 utefter Torneälven och väg 392 från Överkalix till Pajala. Detta är vägar som är viktiga för bland annat varuförsörjningen till Pajala.

Den expansion som nu ligger framför Pajala kommer dessutom att generera behov av snabba persontransporter. Här är flyget en mycket viktig faktor. Under en rad år har dessutom Pajala haft stora problem när det gäller telefon- och internettrafiken. När nu expansionen kommer kan dessa problem innebära stora svårigheter för de företag som avser att etablera sig i Pajala.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka åtgärder, förutom det futuristiska eltradarförslaget, planeras för att säkerställa transporterna av malm mellan Kaunisvaara och Svappavaara?

Vilka åtgärder planeras för att stärka vägnätet i övrigt i Pajala kommun, främst vad gäller väg 99 och väg 392?

Vilka åtgärder planeras för att förstärka flygtrafiken till och från Pajala–Ylläs Airport?

Vilka åtgärder planeras för att säkerställa en väl fungerande telefon- och internettrafik till och från Pajala?