Information till försäkringstagare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:511 Information till försäkringstagare

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

I dag finns det möjlighet för försäkringsbolag att se till att pensionsförsäkringar med efterlevandeskydd inte utgår till de efterlevande vid personens bortgång.

Genom att otydligt kräva en bekräftelse på att efterlevandeskyddet fortsatt ska gälla även under utbetalningsperioden och inte bara under perioden med inbetalningar har det uppmärksammats fall där efterlevandeskyddet inte betalades ut till de anhöriga, eftersom försäkringstagare på dödsbädden inte aktivt bekräftat att efterlevandeskyddet fortsatt skulle gälla. Det här väcker frågor om det svenska konsumentskyddet och försäkringsmarknaden.

Försäkringsbolag borde i normalfallet enbart begära information om kontonummer, det vill säga vart pengarna ska betalas ut, i ett sådant läge. Överenskommelse om innehåll av själva försäkringen görs vid tecknandet. Det är inte rimligt att en blankett kan vara utformad så att ett kryss eller uteblivet kryss betyder att ett helt livs besparingar i en försäkring inte tillfaller de närstående om avsikten hos försäkringstagaren under hela försäkringstiden har varit att man önskat just efterlevandeskydd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon följande:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att försäkringsbolag har en tydlig information till försäkringstagare vid begäran om utbetalning av försäkringar?
  2. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att stärka konsumentskyddet för försäkringstagare?