Införande av försöksverksamhet med diacetylmorfin i substitutionsbehandling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Införande av försöksverksamhet med diacetylmorfin i substitutionsbehandling

Interpellation 2011/12:282 av Petzäll, William (-)

den 8 mars

Interpellation

2011/12:282 Införande av försöksverksamhet med diacetylmorfin i substitutionsbehandling

av William Petzäll (-)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

I Köpenhamn har man initierat ett försöksprojekt med att ge diacetylmorfin till 20 av Köpenhamns mest utsatta heroinmissbrukare – missbrukare som trots upprepade behandlingar ändå inte lyckats bli kvitt sitt heroinberoende.

Försöket har slagit väl ut med minskad kriminalitet, prostitution samt förbättrad psykisk och fysisk hälsa för de patienter som ingår i projektet.

Det är kliniken Valmuen som ansvarar för kontakten med missbrukarna och klinikens ledare, Torben Ballegaard, ser bara positiva saker med projektet och uppger att missbrukarna numera slipper vakna på morgonen och tänka på hur de ska skaffa pengar för att finansiera sitt missbruk utan kan i stället fokusera på att förbättra sin hälsa och diskutera sin boendesituation.

Enligt Christian Hvidt, missbruksexpert, är vinsterna med att erbjuda personer läkarordinerat heroin stora, både på det personliga planet och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

”Det finns studier som visar att kriminaliteten minskar dramatiskt bland missbrukare som erbjuds gratis heroin. Det gäller även kostnaderna för hälso- och sjukvård.”

Christian Hvidt ser inte det läkarordinerade heroinet som en ersättning för metadonet. Det är snarare ett komplement till en behandling som hjälper en del men som har visat sig vara otillräcklig för andra.

Han understryker att målet för heroinbehandlingen inte är att få missbrukarna drogfria, utan att ge de värst drabbade en drägligare tillvaro. Erfarenheter från andra länder visar dock att det finns en liten grupp som lyckas bli kvitt sitt beroende när de erbjuds gratis heroin.

Även i Sverige är intresset för projektet i Danmark stort och Mats H Svensson, enhetschef för metadonmottagningen på universitetssjukhuset i Lund, tror säkert att det kan hjälpa några missbrukare till ett drägligare liv.

Precis som i Sverige var frågan länge politiskt kontroversiell i Danmark. Men politikerna svängde och har nu bestämt sig för att satsa motsvarande 87 miljoner kronor om året till det nya heroinprojektet.

Även den danska folkhälsoministern ställer sig positiv till projektet och ser utskrivningen av heroin som en hjälp till de allra mest utsatta och svårt beroende missbrukarna och menar att det är ett sätt att skapa en första vårdkontakt med den kanske mest utsatta gruppen av människor i samhället där det erbjuds rådgivning och stöd kring det egna missbruket, vad det gäller både sociala och medicinska effekter.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är följande:

Avser statsrådet att ta initiativ till att införa en försöksverksamhet med behandling av diacetylmorfin?

Om inte, vad har statsrådet för egna förslag för att hjälpa denna extremt utsatta grupp människor?