Införande av ett socialt protokoll i EU

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 oktober 2008

Interpellation: Införande av ett socialt protokoll i EU

Interpellation 2008/09:19 av Sahlin, Mona (s)

den 30 september

Interpellation

2008/09:19 Införande av ett socialt protokoll i EU

av Mona Sahlin (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

EU måste ta både ekonomisk och social hänsyn. En konkurrenskraftig marknadsekonomi är inte ett mål i sig utan ett medel för att uppnå välfärd. Genom Lissabonfördraget stärks löntagarnas ställning genom att den så kallade rättighetsstadgan, som innehåller viktiga fackliga rättigheter, blir bindande.

Lissabonfördraget är inte det sista steget i EU:s utveckling. Det krävs mer för att återupprätta balansen mellan EU:s sociala och ekonomiska dimensioner. Efter den senaste tidens domar från EG-domstolen i fallen Laval, Ruffert och Viking råder i dag stor osäkerhet om vad som gäller vid förhandlingar om utländska entreprenader, vilket påverkar relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare i hela EU.

Europaparlamentets sysselsättningsutskott har nyligen med mycket bred majoritet ställt sig bakom en rapport från den svenska socialdemokraten Jan Andersson. I rapporten föreslås att ett socialt protokoll införs. Protokollet ska klargöra balansen mellan den fria rörligheten och strejkrätten och rätten att teckna kollektivavtal liksom att utstationeringsdirektivet revideras så att likabehandling av löntagare ska kunna garanteras. Likaså fanns det en kompakt majoritet för att klargöra balansen mellan den fria rörligheten och grundläggande rättigheter såsom rätten att ingå kollektivavtal och att tillgripa strejkåtgärder.

Utskottet var också mycket tydligt med att EG-rätten inte kan stå i konflikt med ILO:s konventioner. Förslagen bygger på motsvarande krav som har framförts av Europafacket. Beslutet sänder starka signaler till både ministerrådet och EU-kommissionen om att ta fram ett förslag till socialt protokoll. Vi socialdemokrater kräver att regeringen Reinfeldt tar bestämt avstånd från en utveckling i Europa som ställer löntagare mot löntagare och aktivt agerar för att undanröja hotet om löne- och villkorsdumpning i Europa.

Jag vill därför ställa följande frågor:

Avser statsminister Fredrik Reinfeldt att under EU:s toppmöte den 15–16 oktober driva kravet på att ett socialt protokoll införs i EU?

Avser statsministern att på toppmötet i oktober agera för att utstationeringsdirektivet revideras så att likabehandling av löntagare ska kunna garanteras?