Industrins konkurrenskraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 maj 2014

Interpellation: Industrins konkurrenskraft

Interpellation 2013/14:440 av Isak From (S)

Interpellation 2013/14:440 Industrins konkurrenskraft

av Isak From (S)

till Näringsminister Annie Lööf (C)

 

Element Six planerar att stänga sin fabrik i Robertsfors. Samtliga 175 anställda riskerar att bli av med sina arbeten. Företaget planerar att under de närmaste två åren stänga fabriken i Robertsfors.

Element Six producerar syntetiska diamanter. En global översyn görs av företagets verksamhet, och det anges som förklaring till nedläggningen i Robertsfors. Översynen har lett till slutsatsen att en mer effektiv, mindre komplex tillverkningsprocess kan uppnås genom att flytta produktionen i Robertsfors till fabrikerna i Sydafrika och Irland.

En ytterligare bakgrund till beslutet är att det krävs omfattande investeringar för att uppgradera anläggningen. Företaget anger också att det har blivit allt svårare att rekrytera personal till fabriken. Det geografiska läget och bristande kommunikationer är en annan faktor som är till Robertsforsfabrikens nackdel.

Robertsfors kommun och Region Västerbotten samt fackförbunden IF Metall och Unionen jobbar nu för att förmå ägarna till Element Six att ompröva sitt beslut.

Jag har följande fråga till näringsministern:

Vilka insatser kan ministern göra för att starka Robertsfors som industrikommun?