Industriella utvecklingscentra

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 19 augusti 2022

Interpellation: Industriella utvecklingscentra

Interpellation 2008/09:13 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 24 september

Interpellation

2008/09:13 Industriella utvecklingscentra

av Lars Mejern Larsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Alla är överens om att Sverige ska konkurrera med kompetens och inte med låga löner. Till detta krävs det att forskning och utveckling pågår hela tiden inom industrin. För att hinna följa utvecklingen och dess möjligheter som företagare och medarbetare är det avgörande att de har nödvändiga resurser för att driva strategiskt utvecklingsarbete, oberoende av om det handlar om kunskap, kompetens, pengar eller tid.

Industriella utvecklingscentra, IUC, har därför en viktig roll i detta utvecklingsarbete. IUC:s målsättning är att bidra såväl till den regionala som till den nationella tillväxten av företag och därmed till sysselsättningen i landet. IUC arbetar nära och direkt med företagen, vilket gör dem unika. I sitt arbete sammanför de kompetenser som saknas och tillvaratar ägarnas erfarenheter.

För att bidra till den regionala och den nationella utvecklingen har IUC Sverige ansökt om medel för att bland annat identifiera företagens möjligheter och förutsättningar till utveckling och därmed tillväxt. Projektet, som startar 2009 och sträcker sig över tre år, beskriver också hur IUC skulle kunna bidra till uppgiften.

Jag ställde an skriftlig fråga till näringsministern nyligen om hon avser att satsa på Industriella utvecklingscentra. I svaret informerade näringsministern mig om hur offerten från IUC bereds inom departementet och att svaret ges så snart ärendet är färdigberett.

Det var ett minst sagt ljummet svar från landets näringsminister. Svaret ger skäl att befara att intresset för industripolitik inte är prioriterat inom departementet, trots att den industriella tillväxten var förutsättningen för att göra Sverige till ett välfärdsland. På samma sätt finns det utomordentliga möjligheter att i dag utveckla nya industriella produkter, inte minst inom miljöområdet. Därför tjänar frågan på att tas på stort allvar.

Det krävs också vissa förberedelser innan verksamheten kan komma i gång, varför det är angeläget att de inblandade får veta om projektet kan komma i gång som planerat.

Jag vill fråga näringsministern om hon anser att den industriella utvecklingen fortfarande har möjligheter att bidra till regional och nationell tillväxt, och om hon avser att vidta åtgärder för det.

Avser näringsministern att på något sätt stödja fortsatt industriell utveckling i landet?