Indragen sjukpenning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 8 augusti 2022

Interpellation: Indragen sjukpenning

Interpellation 2009/10:362 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 6 maj

Interpellation

2009/10:362 Indragen sjukpenning

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

I enlighet med regeringens direktiv har många medborgare fått sin sjukpenning indragen enligt beslut av Försäkringskassan. Personerna i fråga ska nu delta i Arbetsförmedlingens verksamhet. Sin ersättning ska man få från sin a-kassa. I Örebro har en kvinna nyligen fått både sin sjukpenning och sjukersättning indragen då Försäkringskassan bedömer att hon har arbetsförmåga. Ersättningen som nu betalas ut från a-kassan är 180 kronor per dag före skatt. Inte nog med att personen i fråga har blivit utförsäkrad, hennes tidigare låga inkomst har nu också sänkts.

Som svar på frågan vad personer som saknar inkomst eller fått en lägre ersättning än tidigare på grund av utförsäkringen svarade statsrådet Cristina Husmark Pehrsson följande:

”Skulle det vara så i slutändan att man behöver komplettera upp sin inkomst så är det ju försörjningsstöd som gäller.”

Många av dem som är sjukskrivna bor i hus, bostadsrätt, äger sommarstuga, har bil, är gifta eller sammanboende med person som har inkomst. Dessa personer har därmed inte rätt till försörjningsstöd.

Mina frågor till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson är därför följande:

Avser statsrådet att vidta åtgärder i syfte att personer som utförsäkras från sjukförsäkringen inte ska få sänkt inkomst?

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att utförsäkrade inte ska tvingas sälja hus och/eller bil när sjukpenning och sjukersättning dras in?