Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 juni 2010

Interpellation: Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen

Interpellation 2009/10:475 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:475 Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen

av Gunvor G Ericson (mp)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Att få en tidig bedömning när man just blivit sjuk är angeläget. Men det är också viktigt att det görs individuella bedömningar så att Försäkringskassans resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.

Är det rimligt att Försäkringskassan kallar sjukskrivna efter sju dagars ersättning från Försäkringskassan till samtal om rehabilitering och arbetsträning oavsett varför man är sjukskriven?

Jag har blivit uppmärksammad på ett fall där en ensamstående mamma blev sjukskriven i samband med att hennes 19-åriga dotter fick akut leukemi (blodcancer). Kvinnan miste sin make i en olycka för fem år sedan och lever ensam med två döttrar.

Det var självklart en omtumlande situation när den ena dottern drabbades av cancer med stor psykisk press för kvinnan. Redan efter sju dagars ersättning från Försäkringskassan kallades hon till rehabiliteringssamtal trots att det tydligt framgår av sjukintyget att hon är sjukskriven på grund av psykisk nedstämndhet som påverkar hennes arbetsförmåga då dottern är svårt sjuk. Hon upplevde det som mycket provocerande att de frågade om arbetsträning. Är det inte bättre att Försäkringskassan gör individuella bedömningar där arbetsträning erbjuds dem som verkligen behöver den?

Till saken hör också att kvinnan har begärt närståendepenning men ännu efter en månad inte fått besked om det beviljas eller ej. Reglerna är så att man ej kan få närståendepenning retroaktivt så man måste ha ett godkännande innan man tar ledigt från jobbet. Hur ska denna kvinna göra? Hon får inget besked av Försäkringskassan om hon beviljas närståendepenning eller ej, hon får inga svar om det är troligt att hon är berättigad till närståendepenning heller. Hon upplever ett moment 22 och orkar inte bråka med Försäkringskassan då all kraft går åt till att vara hos dottern. Av all oro påverkas hennes psykiska hälsa.

När de nya sjukförsäkringsreglerna infördes var det långa väntetider för att få utbetalning. Statsrådet lovade då att människor skulle få besked om förväntad väntetid. Men uppenbarligen brister det i information fortfarande.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att ge individuell bedömning vad gäller krav på arbetsträning?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att människor snabbt ska kunna få information om man beviljas närståendepenning eller ej?