Incitament för längre arbetsliv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2017

Interpellation: Incitament för längre arbetsliv

Interpellation 2016/17:244 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:244 Incitament för längre arbetsliv

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Vid år 2030 väntas var fjärde svensk vara över 65 år. Medellivslängden i Sverige ökar, men pensionsåldern är fortfarande oförändrad. När fler lever längre är det också rimligt att fler arbetar längre för att säkra en god välfärd. Sveriges demografiska utmaningar har länge varit kända, och det är viktigt att inte stå passiv inför de utmaningar och möjligheter som utvecklingen medför.  

Riksdagen tillkännagav till regeringen år 2014 att regeringen skulle verka för ökade incitament för att fler ska jobba längre i arbetslivet. Tillkännagivandet uppmanar regeringen att se över gränserna för inkomstgrundande allmän pension, för tidigare uttag av garantipension och äldreförsörjningsstöd samt för uttag av pension som grundas på avdragsgill avgift. 

Jag vill därför fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll följande:

 

Vilka förslag har socialförsäkringsministern för att, inom ramen för pensionsöverenskommelsen, öka drivkrafterna för ett längre yrkesliv?