importen av alkohol till Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 maj 2003

Interpellation: importen av alkohol till Sverige

Interpellation 2002/03:310 av Billström, Tobias (m)

den 28 april

Interpellation 2002/03:310

av Tobias Billström (m) till näringsminister Leif Pagrotsky om importen av alkohol till Sverige

Av artikel 28, i det EG-fördrag som Sverige undertecknat, följer att det är förbjudet med kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder som har motsvarande verkan i handeln mellan medlemsstaterna. För Sveriges vidkommande är det uppenbart att den detaljhandelsreglering som förekommer på alkoholimportens område är en klart diskriminerande handling, som står i strid med EG-rättens klara formuleringar.

Därför är det rimligt att fundera över om det, med hänsyn till denna artikel, är tillåtet för en svensk privatperson att genom Internet beställa vin eller öl för sitt eget privata bruk från en säljare i ett annat EU-land, om vinet eller ölet efter köpet av säljaren transporteras till Systembolaget som därefter lämnar ut och för säljarens räkning tar emot betalningen för drycken. Denna fråga utgår från principen om att privatpersonen (köparen) enligt köpeavtalet har förbundit sig att följa och respektera att Systembolaget vid utlämningen prövar om det finns något hinder mot utlämningen av drycken som är motiverat av alkoholpolitiska syften, exempelvis att kontrollera att mottagaren och köparen uppfyller ålderskravet.

Avser näringsministern att ta initiativ för att hanteringen av importen av alkohol till Sverige via Systembolaget från annat EU-land ska underlättas i enlighet med artikel 28?