Immateriellt kulturarv och biologisk mångfald i fäbodmiljöer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 december 2021

Interpellation: Immateriellt kulturarv och biologisk mångfald i fäbodmiljöer

Interpellation 2021/22:135 av Cassandra Sundin (SD)

Interpellation 2021/22:135 Immateriellt kulturarv och biologisk mångfald i fäbodmiljöer

av Cassandra Sundin (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Den biologiska mångfalden i fäbodmiljöer är avhängig traditionellt bruk av jord och mark. Fäbodbruk finns skriftligt dokumenterat sedan 1500-talet i Sverige. Dock har det förekommit redan under tidig medeltid enligt arkeologiska fynd och undersökningar.

Fäbodkulturen har spelat en viktig roll för lands- och glesbygd i Sveriges historia. Den har varit avgörande för bland annat djurhållning, livsmedel och försörjning. Detta gör fäbodbruket till ett viktigt kulturarv värt att vårda och bevara. I våra dagar har intresset och engagemanget för ekologisk och närproducerad mat ökat, vilket har medfört att också intresset för fäbodkulturen ökat.

I dag finns ett mindre antal fäbodar i bruk på traditionellt vis, bland annat i Jämtland och Dalarna. Det är dock önskvärt att stimulera bevarande verksamhet för såväl fäbodbruk som immateriellt kulturarv.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att understödja arbetet med att bevara det immateriella kulturarvet och den biologiska mångfalden i fäbodmiljöer?