Illojal konkurrens inom åkerinäringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 juli 2022

Interpellation: Illojal konkurrens inom åkerinäringen

Interpellation 2011/12:427 av Persson, Peter (S)

den 15 juni

Interpellation

2011/12:427 Illojal konkurrens inom åkerinäringen

av Peter Persson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Infrastrukturministern har ansvaret för två branscher där vi vet att såväl illojal konkurrens som skattebortfall är ett problem. Branschorganisationerna, enskilda företagare och fackliga organisationer har själva begärt åtgärder.

Taxibranschen har vid flerfaldiga tillfällen tagits upp såväl med finansministern som med statsrådets föregångare utan att något händer.

Nu har bekymren i åkerinäringen blivit allt mer uppmärksammade. Jag är därför förvånad över statsrådets något yrvakna och märkliga svar på min skriftliga fråga i ärendet. Jag hoppas därför att denna interpellation kan bli mer klargörande om statsrådets ambitioner att främja sund konkurrens och mota skattebortfall/skattebrott.

Lagstiftningen gör att en utländsk lastbil som levererar något i Sverige kan ta tre körningar under sju dagar i Sverige, men sedan måste man lämna landet.

Nu säger allt fler, både åkare och chaufförer, att många utlandsregistrerade bilar kör permanent inrikestrafik i Sverige, emot alla regler. Problemen är, menar dessa, att fler kontroller måste göras och att bevisningen kan vara svår.

Det handlar också om svenska åkerier som omregistrerar sina bilar utomlands och sedan låter dessa fortsätta att köra som om ingenting hade hänt.

Det rapporteras att utländska registreringsskyltar dominerar på de stora vägarna bland lastbilarna. Att alla dessa utlandsregistrerade bilar skulle köra lagligt och betala de skatter som de bör betala i Sverige måste undersökas. Självfallet ska det finnas utländsk konkurrens, men om denna håller på att helt slå ut svensk åkerinäring och göra alla lastbilar utlandsregistrerade så är något fel. Det är inte rimligt att svenska företag och jobb avvecklas på grund av lönedumpning och illojal konkurrens.

Vi kan inte låta åkerinäringen gå åt samma håll som sjöfartsnäringen där regeringens passivitet och brist på politik redan fått ännu mer förödande konsekvenser.

Mina frågor till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för åkerinäringen i syfte att komma bort från den osunda konkurrenssituation vi ser i dag?

Hur vill regeringen skapa fler jobb inom transportsektorn?