Illegala pass och resehandlingar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 juni 2022

Interpellation: Illegala pass och resehandlingar

Interpellation 2014/15:550 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:550 Illegala pass och resehandlingar

av Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den illegala användningen av svenska pass är ett problem som har uppmärksammats av polisen, EU:s gränsbyrå Frontex och svenska utlandsmyndigheter. Närmare 60 000 borttappade pass anmäldes 2013. Det kan inte uteslutas att en del av dessa används för att underlätta för extremister att resa ut och in i landet. Det kan inte heller uteslutas att en del av passen används för att ge kriminella falska identiteter. 

Alliansregeringen tillsatte en utredning som särskilt ska se över om reglerna vad gäller utfärdande av pass bidrar till att svenska pass blivit vanliga att utnyttja illegalt. Utredningen lämnade över sina rekommendationer till regeringen i mars 2015. Utredningen konstaterar bland annat att det är mycket få personer som döms för inblandning i passmissbruk. En orsak torde vara bevishanteringen, men passmissbruk synes inte heller vara en prioriterad fråga för polisen. Det finns inte heller några rutiner för att hantera ärenden där frågan uppmärksammas. 

Polisens nationella operativa avdelning, NOA, uppger dessutom att åklagarkammare på flera orter väljer att inte driva ärenden mot passhandeln och/eller smuggling av svenska resehandlingar. 

Det är viktigt med olika åtgärder för att stävja missbruk av svenska pass och resehandlingar, men det är bekymmersamt ifall polis och åklagare inte prioriterar eller har kapaciteten att utreda dessa brott. 

En del åtgärder föreslås i den ovannämnda utredningen och ligger nu för beredning i Regeringskansliet. Utöver detta är det självfallet viktigt att såväl polis som åklagare har de verktyg som behövs för att kunna utreda och lagföra dem som missbrukar svenska pass, vare sig det sker i kriminella eller andra syften. 

Mot bakgrund av detta vill jag därför fråga statsrådet följande: 

 

  1. Vilka åtgärder vill statsrådet ta initiativ till för att stävja den kriminella handeln med illegala svenska pass och resehandlingar? 
  2. Anser statsrådet att polis och åklagare har de verktyg som behövs i arbetet mot illegal hantering av svenska pass och resehandlingar?