Illegal rovdjursjakt med snöskoter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 november 2007

Interpellation: Illegal rovdjursjakt med snöskoter

Interpellation 2007/08:91 av Leander, Helena (mp)

den 29 oktober

Interpellation

2007/08:91 Illegal rovdjursjakt med snöskoter

av Helena Leander (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Med moderna hjälpmedel som snöskoter är det relativt lätt att hinna ifatt och döda ett djur och sedan snabbt komma bort från platsen. Olaga jakt med hjälp av snöskoter finns belagd för alla de fyra stora rovdjuren men också för älg. Dessa brott utgör ett hot mot vår fauna och de uppsatta nationella målen för viltförvaltningen och är ett av hindren för att varg ska kunna invandra från Finland och tillföra den svenska vargstammen ny arvsmassa.

I flera fall verkar jakterna dessutom ha bedrivits så att största möjliga lidande ska tillfogas djuren, som när varg eller järv gång på gång körs över innan de slutligen lämnas att dö i snön. Detta är hatbrott och inte bara vanliga jaktbrott. Ur djurskyddssynpunkt är ingen typ av hetsjakt godtagbar och den beskrivna är bland de allvarligaste formerna av illdåd mot djur som kan förekomma.

Trots att spåren ofta är tydliga i terrängen efter sådana jakter har det visat sig mycket svårt att fälla någon för dessa jaktbrott. Detta skulle emellertid kunna underlättas betydligt genom att Sverige ställer krav på märkning av snöskotrarnas drivmattor. Eftersom en sådan märkning redan är utprovad i Finland och Kanada behöver vi inte själva utprova den och dess effekter utan kan ta vara på dessa länders erfarenheter. Märkning av drivmattorna skulle undanröja riskerna för att oskyldiga utsätts för misstankar om jaktbrott samtidigt som möjligheterna att fälla dem som verkligen är skyldiga avsevärt skulle öka.

Mot denna bakgrund vill jag fråga jordbruksminister Eskil Erlandsson:

Avser jordbruksministern att verka för en obligatorisk märkning av snöskotrars drivmattor?