Hyra vid tvångsförflyttning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 november 2013

Interpellation: Hyra vid tvångsförflyttning

Interpellation 2013/14:110 av Nilsson, Tomas (S)

den 12 november

Interpellation

2013/14:110 Hyra vid tvångsförflyttning

av Tomas Nilsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Människorna i Malmfältskommunerna gläds med gruvornas framgångar och att pengar strömmar in till statskassan. Men för att få upp malmen måste samhällen flyttas, hus måste rivas och människor måste tvångsflyttas från sina hem.

Fastighetsägare av hus eller hyreshus som ska avyttras får i dag ersättning enligt vad expropriationslagen kräver, vilket innebär marknadsvärdet plus 25 procent. Har man ett äldre hus är tanken enligt lagen att du ska kunna köpa ett likvärdigt hus, men i Malmfälten har vi inte den möjligheten då stora delar av samhällena ska rivas. I Malmfältens situation innebär det att för dem vars hus rivs så måste fastighetsägaren bygga ett nytt hus eller alternativt flytta till en nybyggnation. Det gör att nuvarande ersättning enligt expropriationslagen inte täcker kostnaderna.

Hyresgäster däremot får ingen kompensation över huvud taget trots att man tvingas flytta till ett nyproducerat boende som innebär väsentligt dyrare hyreskostnader. Många människor som bor i Malmberget i dag, gör det för att hyran är anpassad efter plånboken.

Mina frågor till justitieministern är:

Anser ministern att det är en rimlig ordning att hyresgäster inte får någon kompensation om man, som beskrivs i interpellationen, tvingas flytta till ett dyrare boende?

Vilket ansvar anser ministern att staten har i frågan och avser ministern att ta något initiativ med anledning av det som anförts i interpellationen?