Hushållens skuldsättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 mars 2013

Interpellation: Hushållens skuldsättning

den 20 december

Interpellation

2012/13:191 Hushållens skuldsättning

av Fredrik Olovsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Finansinspektionen konstaterar i en färsk rapport att svenska banker är kraftigt exponerade mot risker i svenska bolån. För att återspegla dessa risker anser myndigheten att bankerna måste hålla mer kapital för sin bostadsutlåning, vilket betyder att hushållens bostadsräntor blir högre än vad de annars skulle ha varit.

Motivet för högre boräntor är att våra svenska inkomstförsäkringar har urholkats. Finansinspektionen skriver att det är viktigt att notera att färre hushåll i dag är anslutna till arbetslöshetsförsäkringen. Den svenska arbetslöshets- och sjukförsäkringen har förändrats sedan 90-talet och allt fler slår i försäkringens ersättningstak. Förändringarna i välfärdssystemen kan ha medfört att hushållens finansiella motståndskraft påverkats.

Finansinspektionen är inte ensam om att peka ut regeringen som ansvarig för onödigt höga boräntor. Även Riksbanken är mycket tydlig med att styrräntan är högre än den varit om regeringen hade engagerat sig i frågan om hushållens skuldsättning. Ju mindre andra gör, desto mer faller på penningpolitiken, konstaterar riksbankschefen Stefan Ingves när han motiverar en högre styrränta än vad inflationsmålet kräver.

Med anledning av det anförda vill jag fråga finansministern:

Anser finansministern att det är lämpligt att penningpolitiken tar så stor del av ansvaret för att minska hushållens skuldsättning?

Vilken analys av effekterna på den finansiella stabiliteten gjorde Finansdepartementet när man kraftigt försämrade arbetslöshetsförsäkringen?