Hotfulla situationer i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:158 Hotfulla situationer i skolan

av Johanna Rantsi (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I medierna rapporteras kontinuerligt om ökat hot och våld i skolan samtidigt som brist på studiero är ett ihållande problem. Lärare tvingas lägga mer tid på att upprätthålla ordning i klassrummen, och följden blir mindre fokus på undervisning. Detta samtidigt som lärarbehörigheten minskar och bristen på lärare blir allt tydligare. Färre behöriga lärare som lägger mindre tid på undervisning kan få stora konsekvenser för kvaliteten på utbildningen i svensk skola och i slutänden elevers resultat.

Antalet anmälningar om hot och våld till Arbetsmiljöverket har dubblerats på fem år. Skolor tvingas skicka hem sina elever då de inte kan garantera tryggheten för sina elever och lärare. Ett senare exempel på detta är Lundenskolan i Göteborg den 21 mars 2019, där alla elever i en årskurs skickades hem efter vad skolans rektor kallade en hotsituation. Att elever på grund av otrygghet inte kan vistas i skolan är alarmerande.

Elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Personalen likaså.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkra elevers rätt till trygghet och studiero i skolan?