Hotade spelregler på arbetsmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Hotade spelregler på arbetsmarknaden

Interpellation 2010/11:141 av Johansson, Ylva (S)

den 27 december

Interpellation

2010/11:141 Hotade spelregler på arbetsmarknaden

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Svensk arbetsmarknad är på väg mot total laglöshet. Ett exempel på detta beskrivs i en rapport från Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP). Där skildras hur utländsk arbetskraft jobbar under slavliknande villkor i Sverige. Enligt rapporten är handel med människor för arbetskraftsexploatering en del av den organiserade internationella brottligheten. Det är mycket lönsamt och det finns tydligen efterfrågan i Sverige – och mycket liten risk att åka fast.

Rapporten berättar att upplägget ofta är detta: Ett bemanningsföretag söker arbetskraft via annonser i dagspress och på Internet. Man erbjuder anställning och lovar att hålla arbetarna med mat och husrum. När arbetarna kommer till Sverige hyrs de sedan ut till andra bolag, ibland i flera led. De får extremt låg lön, eller ingen lön alls. Det finns också exempel på att arbetare måste betala för att få ett jobberbjudande. Sedan håller arbetsgivaren kontroll genom att ta hand om passen och biljetten för hemresan.

Regeringens politik öppnar för ett moras på den svenska arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att få stopp på denna människohandel som allvarligt urholkar spelreglerna på svensk arbetsmarknad och därmed sätter konkurrensen ur spel och kullkastar tryggheten för löntagare och seriösa företag?