Hot och våld - i statens tjänst

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 november 2013

Interpellation: Hot och våld - i statens tjänst

Interpellation 2013/14:63 av Pärssinen, Raimo (S)

den 24 oktober

Interpellation

2013/14:63 Hot och våld – i statens tjänst

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att under 2011 polisanmäldes mer än 10 000 brott som gäller hot eller våld mot tjänsteman. Räknar man bort poliser och ordningsvakter så återstår 2 200 anmälningar om våld mot tjänsteman. Sett några år bakåt så ser man att hot och våldsincidenterna har, på kort tid, ökat med 30 procent på Försäkringskassan.

Statstjänstemannafacket (ST) har i sin arbetsmiljörapport för 2012 redovisat skrämmande siffror på förekomsten av hot och våld på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (74 respektive 57 procent). Detta är en oacceptabel utveckling!

Vad kan detta bero på? Förklaringen ligger i att arbetsmiljön har blivit mer krävande, med hög arbetsbelastning för de anställda på myndigheterna i kombination med tuffare regler i välfärdssystemen, vilket bidrar till att hot och våld ökar.

En stor andel av de anställda på myndigheterna säger att deras dåliga arbetsmiljö med hot och våld påverkar arbetsresultatet och tjänsteutövningen det vill säga myndigheternas beslutsfattande!

Vi socialdemokrater har många förslag som går i en annan riktning än regeringens ständiga nedskärningar på resurser för bättre arbetsmiljöer.

Frågan är vad ansvarigt statsråd och regeringen är beredd att göra för att stävja problemet med hot och våld på de statliga arbetsplatserna.

Vad tänker arbetsmarknadsministern göra för att förbättra arbetsmiljön i de utsatta myndigheterna?