Hot mot mindre kommuners energirådgivning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:7 Hot mot mindre kommuners energirådgivning

av Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Energi- och klimatrådgivningen har varit en väsentlig del av samhället i snart 40 år. Formerna har varierat med tiden. Allmän folkbildning har praktiserats, liksom mer specifika rådgivningsinsatser. Energi- och klimatrådgivning finns i dag i 287 av Sveriges 290 kommuner. De flesta har rådgivningen i egen regi, men 39 procent har gått samman och tillhandahåller energi- och klimatrådgivningen enligt en samarbetsmodell.

Den främsta målgruppen för rådgivningen är i dag hushållen, men småföretagen har blivit en alltmer prioriterad målgrupp. Förmedling av regionalt och lokalt anpassad information till målgrupperna öppnar vägar för energieffektivisering i samhället, både genom att medborgare agerar tack vare ökad kunskap och genom att ökad medvetenhet skapar bättre förutsättningar för att andra politiskt beslutade styrmedel ska accepteras och fungera bättre.

Stöd till energi- och klimatrådgivning har tidigare delats ut med som lägst 280 000 och som högst 435 000 kronor per kommun. I det nya förslaget är det lägsta beloppet 50 000 och det högsta 2 miljoner kronor. Det hela motiveras med att samarbetena kommuner mellan bör öka. Men det finns redan en stor del samarbeten, och vilka kommuner kommer att vara intresserade av att arbeta med någon som enbart får 50 000 kronor? Overheadkostnaderna i förhållande till nyttan blir gigantiska. Det glesbygdsstöd som aviserats är också en spottstyver i sammanhanget och har ingen möjlighet att tillnärmelsevis täcka upp för de hål som skapas.

Detta är alltså ytterligare en i raden av centraliseringsbeslut av regeringen, och nu larmar energi- och klimatrådgivare runt om i landet för att många kommuner kommer lägga ned verksamheten eller kraftigt minska den.

 

Hur ser statsrådet på att förslaget till ny fördelning ser ut att effektivt radera ut mindre kommuners energi- och klimatrådgivning?