Höjda patientavgifter till följd av avregleringen av apoteksmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 maj 2010

Interpellation: Höjda patientavgifter till följd av avregleringen av apoteksmarknaden

Interpellation 2009/10:337 av Israelsson, Margareta (s)

den 23 april

Interpellation

2009/10:337 Höjda patientavgifter till följd av avregleringen av apoteksmarknaden

av Margareta Israelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

En läkare som ringer in ett recept till ett apotek fick tidigare en ersättning per recept som betalning för arbetet eller kompensation för arbetstiden. Detta betalades sedan i sin tur av patienten i samband med att han eller hon hämtade ut sin medicin.

I samband med avregleringen av apoteksverksamheten och utförsäljningen av hundratals apotek försvann dock denna möjlighet till finansiering då apoteken inte är villiga att ta på sig administrationen av avgiften.

På flera håll i landet har det aktuella landstinget gått in och tagit den kostnaden. I Västmanlands läns landsting har den moderatledda majoriteten valt att lägga kostnaden på en generell höjning av patientavgiften för ett läkarbesök i primärvården.

Detta har inneburit att kostnaden för det inringda receptet vältrats över på en patient som behöver träffa en läkare, i stället för att den betalas av den som utnyttjar servicen.

Detta innebär också att avregleringen och utförsäljningen av apotek inneburit en dyrare vård för de sjuka.

De landsting som i stället valt att gå in och ta denna kostnad över budget har naturligtvis undvikit övervältringen på primärvården, men receptkostnaden har ändå blivit en vårdfråga i stället för en läkemedelsfråga.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialministern:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att förhindra denna typ av oönskade effekter?