Höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 november 2006

Interpellation: Höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen

Interpellation 2006/07:82 av Östros, Thomas (s)

den 17 november

Interpellation

2006/07:82 Höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen

av Thomas Östros (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den borgerliga regeringen gick, förutom med stora skattesänkningar och försämringar för arbetslösa och sjuka, till val på att det skulle bli billigare att anställa. Men den borgerliga regeringen skjuter förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för vissa tjänsteföretag på framtiden samtidigt som de höjer arbetsgivaravgiften i två steg med totalt 4,62 miljarder kronor med början den 1 januari 2007.

Detta genomförs i form av en höjning av arbetsgivaravgifterna för småföretagen genom att den generella nedsättningen av arbetsgivaravgifterna avskaffas. För en företagare med två tre anställda innebär det höjda arbetsgivaravgifter med upp till 37 080 kr om året. Dessutom höjer regeringen arbetsgivaravgiften med upp till 50 000 kr ytterligare det första året för de soloföretagare som anställer sin första medarbetare.

Dessa förändringar kommer att innebära ett stort hål i plånboken för många företagare och några kan till och med behöva säga upp personal. Förutom att det är ett löftesbrott till alla företagare och en käpp i hjulet för arbetsmarknaden innebär regeringens förslag också att det blir dyrare, i stället för lättare, att anställa.

Mina frågor till näringsministern lyder därför som följer:

1.   Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minimera skadeverkningarna, i form av antal konkurser och förlorade arbetstillfällen, till följd av de höjda arbetsgivaravgifterna?

2.   På vilket sätt, enligt statsrådets bedömning, underlättar de kraftigt höjda arbetsgivaravgifterna småföretagens möjligheter till nyanställningar?

3.   Avser statsrådet att fullfölja strävan att avskaffa den generella nedsättningen av arbetsgivaravgiften och därmed kraftigt höja avgiften för de minsta företagen och, i så fall, varför anser statsrådet att detta är nödvändigt?