högskolornas tomma platser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 mars 2001

Interpellation: högskolornas tomma platser

Interpellation 2000/01:296 av Larsson, Maria (kd)

den 5 mars

Interpellation 2000/01:296

av Maria Larsson (kd) till utbildningsminister Thomas Östros om högskolornas tomma platser

Regeringen har satt målet att hälften av eleverna från varje årskull ska börja på högskolan före 25 års ålder. Av detta skäl har en kraftig utbyggnad av högskolan gjorts. Den största expansionen har gjorts inom naturvetenskap och teknik med en 30-procentig ökning av platser sedan 1997. Denna satsning ska nu ersättas av satsning på humaniora, samhällsvetenskap och vård.

Aktuell statistik visar nu att en majoritet av landets universitet och högskolor inte klarar att fylla sina utbildningsplatser. Dels har söktrycket minskat, dels hoppar många studenter av sin utbildning innan de nått examen.

Vad avser ministern vidta för åtgärder för att ovan nämnda omstrukturering från naturvetenskap och teknik till humaniora inte ska drabbas av problem?

Avser ministern vidta åtgärder vad avser styrningen av platstilldelning med hänsynstagande till utfall av rekrytering?

Vad avser ministern vidta för åtgärder för att underlätta en ökad rekrytering av studenter framöver?

Vad avser ministern vidta för åtgärder för att studenter ska fullfölja påbörjad utbildning?