Högskolebehörighet från alla nationella gymnasieprogram

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 april 2016

Interpellation: Högskolebehörighet från alla nationella gymnasieprogram

Interpellation 2015/16:514 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2015/16:514 Högskolebehörighet från alla nationella gymnasieprogram

av Daniel Riazat (V)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Tidigare gick ungefär hälften av eleverna i gymnasieskolan på ett yrkesförberedande program. Sedan den nya gymnasieskolan (GY 2011) infördes går nu bara knappt en tredjedel ett yrkesprogram. I den första ansökningen till den nya gymnasieskolan hade andelen sökande till yrkesprogrammen minskat med nästan 10 procent. En betydelsefull del av förändringen av yrkesprogrammen är att de inte längre ger grundläggande högskolebehörighet utan aktiva val. Utifrån den sociala struktur som råder på de olika nationella programmen i dag är det lätt att konstatera att den sociala snedrekryteringen kommer att öka på högskolan med den nya gymnasieskolan.

Enligt min mening bör gymnasieskolan förändras så att alla nationella gymnasieprogram ger grundläggande behörighet till högskolan.

Vänsterpartiet vill att alla elever ska mötas av höga förväntningar när de börjar gymnasieskolan. Historien visar att höga förväntningar är en viktig faktor för goda resultat. Den ålderdomliga föreställning som motiverat skillnader mellan teoretiska och praktiska yrken gäller inte i dagens och framtidens samhälle. God språkförmåga och språkförståelse är viktigt för alla medborgare i livet som samhällsmedborgare och i arbetslivet.

För flera av de yrkesförberedande programmen finns det dessutom en naturlig fortsättning i form av utbildningar på högskolan, bland annat inom vård och omsorg samt olika tekniska utbildningar.

Möjligheten att läsa vidare på högskola ska också vara en möjlighet för alla under hela livet. Möjligheten behöver inte utnyttjas av alla, men dörren bör hållas öppen oavsett det val av gymnasieprogram som någon har gjort under tonåren.

Min fråga till statsrådet Aida Hadzialic är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att återinföra grundläggande högskolebehörighet vid examen från alla nationella gymnasieprogram?