Högre utbildning i hela landet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 april 2013

Interpellation: Högre utbildning i hela landet

Interpellation 2012/13:368 av Amin, Jabar (MP)

den 9 april

Interpellation

2012/13:368 Högre utbildning i hela landet

av Jabar Amin (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås måste spara 40 miljoner och minska verksamheten med tio procent, vilket innebär nedläggningar av språkutbildningar i spanska och franska och flera magisterutbildningar. Högskolan i Kristianstad har fått avveckla sina utbildningar i Hässleholm.

På grund av regeringens nedskärningar lever nu högskolor och universitet runt om i landet under sådana ekonomiska förhållanden att campus utanför storstadsregionerna tvingas till nedläggningar. En sådan utveckling har inträffat också i Härnösand.

Mittuniversitetet beskriver hur regeringens neddragningar tvingar dem att spara 50 miljoner under de kommande två åren, vilket motsvarar ca 10 procent av verksamheten. Som en konsekvens av det har universitetsledningen tagit beslut om att lägga ned universitetets campus i Härnösand trots att dess utbildningar genomgående är av hög kvalitet. Nedläggningen är planerad att äga rum under läsåret 2015/16. En olycklig konsekvens är att Mittuniversitetets väl fungerande lärarutbildning flyttar från Härnösand. Vi står inför utmaningen att finna behöriga lärare till landets skolor; att i det läget försämra lärarutbildningens tillgänglighet riskerar att förvärra problematiken.

Att tillgången till högre utbildning utarmas utanför storstadsregionerna är mycket oroande. Därför är det angeläget att det finns tillgång till högre utbildning i hela Sverige, inte bara i anslutning till de tre storstadsregionerna. Att dessutom dra ned på tillgången till högre utbildning då Sverige har rekordhög ungdomsarbetslöshet riskerar att göra arbetslösheten permanent då unga vuxna inte får den utbildning de behöver för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa två frågor till utbildningsministern:

Avser utbildningsministern att vidta åtgärder syftande till att säkerställa att högre utbildning finns tillgänglig i hela landet?

Är utbildningsministern beredd att vidta åtgärder för att högre utbildning även fortsättningsvis ska kunna drivas i Härnösand?