Hög och störande musik från fordon

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 mars 2018

Interpellation: Hög och störande musik från fordon

Interpellation 2017/18:356 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2017/18:356 Hög och störande musik från fordon

av Pål Jonson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Tidigare under året ställde jag en skriftlig fråga till dåvarande inrikesminister Anders Ygeman om huruvida statsrådet ämnade vidta några åtgärder för att underlätta för kommuner att motverka problemet med störade musik från fordon. Inrikesministern hänvisade då till att regeringen tagit initiativ till att modernisera ofredandebrotten. Den nya lagstiftningen ska träda i kraft vid årsskiftet 2017/2018. 

Frågan om störande musik från fordon kan uppfattas som trivial i många delar av landet, men i ett antal kommuner i Värmland är detta problem vanligt förekommande. På kvällar och nätter är det vanligt att fordon cirkulerar i stadskärnan och spelar hög musik, vilket stör de boende. Problemet är så pass utbrett att det har givit upphov till folkliga protester i bland annat Arvika.

Tyvärr har kommunerna svårt att ingripa mot fenomenet trots att det stör invånarna. Även polisen har vittnat om att man i stor utsträckning saknar lämpliga verktyg för att lagföra de personer som ägnar sig åt denna störande verksamhet.

För de boende som drabbas av oljudet är det svårt att förstå hur det kan saknas gott lagstöd för att lagföra föraren till en bil som återkommande spelar hög och störande musik. Det är rimligt att samhället ställer sig på de drabbades sida i denna fråga med en tydlig lagstiftning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av de problem som beskrivs i frågan och är det ministerns bedömning att den nya straffbestämmelsen om ofredande kommer att underlätta situationen för kommunerna och polisen vad avser störande musik från fordon?