Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 september 2019

Interpellation: Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov

Interpellation 2018/19:315 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2018/19:315 Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov

av Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Under våren har Liberalerna uppmärksammats på frågan att elever som har dyslexi inte får använda vissa hjälpmedel i samband med att de skriver nationella prov. Hur situationen ser ut för elever generellt när det gäller hjälpmedel i samband med nationella prov kan vi i dagsläget inte överblicka, men vi är angelägna om att stödet fungerar. De nationella proven är väldigt viktiga inslag och inte minst ett sätt att mäta elevernas kunskapsnivå men också för att följa upp likvärdigheten i landet.

Det är uppenbart att det fortfarande finns olika tolkningar kring vad en elev får och inte får använda i samband med nationella prov, vilket är olyckligt. Det får inte råda några tveksamheter lokalt på skolan eller genom nationella direktiv om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Vi har skolplikt i Sverige och de nationella proven ska skrivas av alla elever, därför blir det också särskilt viktigt för Liberalerna att alla elever ges förutsättningar att skriva nationella prov utifrån så goda förutsättningar som möjligt.

Det råder fortsatt alltså oklarheter kring rätten till stöd och hjälpmedel i samband med de nationella proven, vilket nyligen särskilt uppmärksammats för elever med dyslexi;

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta så att alla elever, även de med dyslexi, ska ha en chans att klara de nationella proven?
  2. Vilka konkreta åtgärder i form av ändring i skollagen eller instruktion till skolmyndigheterna avser regeringen att vidta för att lösa problemet med att elever under vissa moment inte får använda hjälpmedel i samband med att de skriver nationella prov?