Hemtjänsttaxor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 mars 2010

Interpellation: Hemtjänsttaxor

Interpellation 2009/10:230 av Olofsson, Eva (v)

den 5 februari

Interpellation

2009/10:230 Hemtjänsttaxor

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det finns stora skillnader mellan kommunerna när det gäller nivån på avgifterna för hemtjänst. I Göteborg är den 85 kronor i timmen, i Vingåker 390 kronor. Många kommuner ligger på 200 kronor eller en bra bit däröver. Efter att ha tillfrågat riksdagens utredningstjänst om information kan jag konstatera att i väldigt många kommuner når man maxtaxan för hemtjänst vid ett fåtal timmar hemtjänst.

När en del kommuner tog ut oskäligt höga månadsavgifter kom maxtaxan, som sätter månadsavgiften till högst 1 712 kronor i månaden, och förbehållsbeloppet – efter skatt och bostadskostnader skulle en ensamstående ha kvar minst 4 831 kronor att leva på och hemtjänstavgiften reduceras tills den summan nås.

Det är för de personer vars hemtjänstavgift hamnar någonstans mellan förbehållsbeloppet och maxtaxan som situationen nu ser väldigt olika ut. Höga timtaxor kan leda till att äldre kvinnor och män avstår från rätten till hjälp i hemmet av ekonomiska skäl, något som är oacceptabelt.

Enligt min mening är skillnaderna mellan kommunerna orimligt stora. Personer som inte har råd med hemtjänstens insatser hamnar i kläm och får försöka klara sig själva eller be anhöriga om hjälp. Därmed urholkas rätten till stöd och omsorg enligt socialtjänstlagen.

Jag anser att det återigen är dags att se över hemtjänsttaxorna. Äldre kvinnor och män ska inte av ekonomiska skäl behöva avstå från hemtjänst. Det är viktigt att de första insatserna inte är orimligt dyra. Genom att få hjälp med de första saker de inte klarar av själva kan många äldre människor klara sig lite längre utan mer omfattande insatser.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att ta initiativ till en översyn av avgifterna för hemtjänst?