Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 juni 2014

Interpellation: Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö

Interpellation 2013/14:468 av Eva Olofsson (V)

Interpellation 2013/14:468 Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö

av Eva Olofsson (V)

till Statsrådet Maria Larsson (KD)

 

Den 7 maj lämnade Arbetsmiljöverket sin rapport från inspektioner av kommunala verksamheter under 2013. Totalt har 900 inspektioner genomförts i 59 av landets kommuner. Två verksamheter har jämförts – den kvinnodominerade hemtjänsten med den mansdominerade tekniska förvaltningen som sköter parker, fastigheter, renhållning och gator med mera. Jämförelsen var ett led i att söka svar på varför kvinnor oftare är sjukskrivna än män.

Rapporten visar att arbetsmiljön i hemtjänsten är betydligt sämre än inom teknisk förvaltning.

  • Arbetssituationen är mer pressad, och varannan medarbetare ser arbetskraven och arbetsbelastningen som ett arbetsmiljöproblem jämfört med knappt var tredje inom teknisk förvaltning.
  • I hemtjänsten har cheferna fler medarbetare. Sju av tio chefer har fler än 30 medarbetare. Inom teknisk förvaltning har en av tio chefer så många medarbetare.
  • Fler än varannan medarbetare upplevde sömnproblem, hjärtklappning och nedstämdhet. Färre än var tredje medarbetare upplevde det inom teknisk förvaltning.
  • Knappt hälften av medarbetarna inom hemtjänsten svarade ja på frågan om de tror sig orka med sitt arbete fram till pensionen. Inom teknisk förvaltning svarade åtta av tio ja.

Rapporten visar på en starkt ojämställd arbetsmiljö. De dåliga arbetsvillkoren inom hemtjänsten ger självklart en sämre kvalitet på stödet och omsorgen till de äldre samtidigt som det leder till sjukskrivningar och sliter ut hemtjänstens personal.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Maria Larsson:

Vad avser statsrådet att göra för att förändra förhållandena till det bättre för hemtjänstens personal?