Hemlösa barn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 januari 2018

Interpellation: Hemlösa barn

Interpellation 2017/18:265 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2017/18:265 Hemlösa barn

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Det är ovärdigt att barn i landet Sverige saknar ett hem och möjlighet till en trygg uppväxt. Det är ett stort svek mot en mycket utsatt grupp barn. Så sent som förra veckan presenterade Stockholms Stadsmission sin årliga hemlöshetsrapport. I den varnas för en framtid där allt fler människor står utan bostad och där barnfamiljer i framför allt storstadsregionerna inte har tillgång till boende.

Rädda Barnen slår fast i en rapport från maj 2017 att minst 5 390 barn är hemlösa, bara i landets större kommuner. Störst risk att hamna i hemlöshet löper barn med ensamstående föräldrar och barn till utlandsfödda. Den enorma oro och osäkerhet det innebär att inte ha något hem spiller över på barnen, som inte får tillgång till en trygg uppväxt, vilket alla barn i Sverige ska ha rätt till.

Enligt Stadsmissionens rapport levde 1 070 barn i hemlöshet i Malmö i oktober 2017, vilket är en ökning med 17 procent från föregående år. I Stockholm uppges siffran 718 barn, vilket är en ökning med 83 hemlösa barn jämfört med 2015. I Göteborg ökade antalet bostadslösa barnfamiljer med 8 procent mellan 2015 och 2016, enligt rapporten.

Jag har tidigare ställt en fråga till ansvarigt statsråd Åsa Regnér om vad regeringen kommer att göra för att bryta den negativa utvecklingen med hemlösa barn i Sverige. Som svar fick jag att regeringen utreder och skriver rapporter – samtidigt som allt fler barn lever i hemlöshet. Vi kan inte acceptera att barn i Sverige inte har ett hem. Det är oacceptabelt att inte fler insatser från samhällets sida sker eller ger effekt.

Enligt Åsa Regnérs svar ska Länsstyrelsen Skåne lämna en samlad slutrapport i januari 2018. ”Positivt är att antalet vräkningar har haft en tydligt nedåtgående trend under de senaste 25 åren.” Dessa barn har inte tid att vänta på rapporter och kartläggningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

1. Vad kommer statsrådet att vida för konkreta åtgärder för att bromsa den negativa utveckling som just nu sker, där allt fler barn blir hemlösa?

2. Vad är statsrådets analys av socialtjänstens arbete i fråga om omhändertagandet av hemlösa barn, och borde fler hjälpinsatser från socialtjänstens håll ske?

3. I väntan på utredningar och rapporter, vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att insatserna ska öka för de hemlösa barnen?