Havandeskapspenning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 februari 2010

Interpellation: Havandeskapspenning

den 21 januari

Interpellation

2009/10:194 Havandeskapspenning

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Enligt Försäkringskassan gäller följande regler för havandeskapspenning:

En gravid kvinna har rätt till havandeskapspenning om hon har ett fysiskt påfrestande arbete, och hennes arbetsförmåga på grund av graviditeten är nedsatt med minst en fjärdedel. Ett fysiskt påfrestande arbete kan till exempel vara ett arbete som innebär tunga lyft eller påfrestande, ensidiga rörelser. Det är arbetsgivare som har ansvaret för att bedöma om kvinnan kan fortsätta arbeta eller inte och omplacering gäller i första hand. Om inte arbetsgivaren kan omplacera kvinnan till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete kan hon få rätt till havandeskapspenning.

I Örebro har nyligen Försäkringskassan nekat en gravid brevbärare havandeskapspenning trots att hon har fysiskt ansträngande arbetsuppgifter. I en tidningsartikel framgår det att kvinnan, vid en graviditet två år tidigare och med lika arbetsuppgifter, beviljats rätt till havandeskapspenning. Av tidningsartikeln framgår det att flera gravida brevbärare i Örebro, med likadana arbetsuppgifter och tidsmässigt i samma graviditetsmånad, fått rätt till havandeskapspenning. Dessa exempel reser frågan om rättssäkerhet och hur stor skillnad enskilda handläggare kan göra i sin bedömning av lika arbetsuppgifter. Enligt en försäkringsutvecklare på Försäkringskassan finns det regionala skillnader hur ersättningar hanteras. Uppenbarligen finns det också lokala då gravida i samma kommun och med lika arbetsuppgifter bedöms helt olika vid ansökan hos Försäkringskassan, något som inte kan vara rimligt.

Min fråga till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson är därför följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet Husmark Pehrsson att vidta för att rätten till havandeskapspenning ska vara rättssäker och att likabehandlingsprincip ska gälla vid lika arbetsuppgifter?