Hatbrott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 augusti 2022

Interpellation: Hatbrott

Interpellation 2008/09:555 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:555 Hatbrott

av Eva-Lena Jansson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I 2008 års regleringsbrev tog regeringen bort hatbrott som ett särskilt prioriterat område för Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, något som framstår som närmast obegripligt med tanke på att det 2007 polisanmäldes ca 3 500 hatbrott, en ökning med ca 500 brott sedan 2004. Hatbrotten innebär en särskild otrygghet för alla i de utsatta grupperna och drabbar således indirekt många fler än de direkta brottsoffren.

Det borde således vara av särskild vikt att dagens poliskår får relevant utbildning i ämnet men också att frågan prioriteras när intolerans mot olika grupper ökar inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Dessvärre får vi nästan dagligen rapporter om hur det svenska rättsväsendet saknar nödvändiga resurser dels för att klara upp olika typer av brott, dels för effektiv brottsbekämpning.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är följande:

Avser justitieministern att vidta åtgärder så att hatbrotten återigen ska bli ett prioriterat område för polis och åklagare?