Hästforskningens framtid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Hästforskningens framtid

Interpellation 2011/12:101 av Nylund Watz, Ingela (S)

den 9 november

Interpellation

2011/12:101 Hästforskningens framtid

av Ingela Nylund Watz (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Enligt regeringens budgetproposition för 2012 kommer hela det statliga stödet till den svenska hästforskningen att avskaffas. Detta innebär att hästforskningens resurser i ett slag halveras och innebär ett hårt slag mot forskningsområden som bland annat omfattar hästens hälsa och djurskydd.

Denna nedskärning görs i ett läge då antalet hästar i Sverige ökar dramatiskt. De senaste fyra årtiondena har antalet hästar i Sverige femdubblats och i dag räknar man med att antalet hästar i landet är ca 360 000. Vi är numera det EU-land som har flest antal hästar per capita.

Hästnäringen blir en alltmer betydelsefull näring i Sverige och omsätter tiotals miljarder kronor per år och genererar en stor efterfrågan på varor och tjänster. Allt fler människor är sysselsatta inom hästnäringen och enligt Hästnäringens Nationella Stiftelse är nu motsvarande 30 000 heltidsanställda i branschen.

Den dramatiska nedskärningen som regeringen nu gjort kommer att drabba forskningen inom hästnäringen hårt i ett läge där alla övriga tendenser är positiva och branschen växer. Detta riskerar att motverka bilden av Sverige som ett föregångsland.

Den tidigare och pågående forskningen spänner över ett brett fält. Det handlar om hästens välbefinnande, om reproduktion och avel, antibiotikaresistens, men också om arbetsmiljöfrågor, tillväxt och företagande i branschen.

Branschens företrädare har, med rätta, ifrågasatt regeringens beslut och förklarat sig villiga att genom dialog hitta en modell för att säkra den samverkan mellan näringen och staten som gjort svensk hästnäring och hästforskning världsledande.

Min fråga till landsbygdsministern är mot denna bakgrund om han avser att vidta några åtgärder med anledning av regeringens besked till den svenska hästnäringen om avskaffat statligt stöd till forskningen inom branschen och konsekvenserna av avskaffandet.