Hanteringen av demokratifrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:384 Hanteringen av demokratifrågor

av Olof Lavesson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Kultur- och demokratiministerns arbete med demokratifrågor har tidigare väckt många frågor. Den kritik som hon fick förra året för arbetet mot våldsbejakande extremism ledde sedermera till att ansvaret lyftes från hennes bord.

Nu ser vi att kultur- och demokratiministerns arbete med demokratifrågor återigen väcker kritik från flertalet håll. Kultur- och demokratiministern har i arbetet med att motverka islamofobi i samhället gett Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) i uppdrag att genomföra insatser mot rasism gentemot muslimer. Jag vill instämma i betydelsen av att jobba hårt med insatser gentemot islamofobi, antisemitism och homofobi, samt andra typer av hatbrott, vilket är ett växande problem i Sverige.

Det som dock väcker frågor är att kultur- och demokratiministerns uppdrag till SST i sin tur har gått vidare till studieförbundet Ibn Rushd, som vid flertalet tillfällen gjort sig kända för att ha bjudit in hatpredikanter som föreläst och spridit antisemitisk propaganda, manat till jihad för att utplåna staten Israel, uttryckt hat mot homosexuella och kvinnor och som internationellt har bedrivit påverkansarbete för att misskreditera Sveriges arbete gentemot hedersbrott. Via SST har man fått 600 000 kronor för det arbete som SST har delegerat vidare.

Med anledning av ovanstående vilja fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur motiverar ministern att det är förenligt med regeringens demokratiarbete att organisationer med tveksamt demokratisk trovärdighet får ta del av regeringsuppdrag samt även tillgång till statligt ekonomiskt stöd?