Händelserna i Venezuela

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 maj 2022

Interpellation: Händelserna i Venezuela

Interpellation 2016/17:489 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2016/17:489 Händelserna i Venezuela

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Situationen i Venezuela förvärras dag för dag. Från att det tidigare har varit rätt tyst om Venezuela både i medierna och från den svenska regeringen fylls tv-rutorna nu med bilder på konfrontationer mellan den hårt drabbade venezuelanska befolkningen och polis. 

Men från den svenska regeringen är det fortfarande tyst. 

Jag har tidigare interpellerat om Venezuela och om hur den svenska regeringen avser att agera. Utrikesminister Margot Wallström uttryckte då att hon delade min åsikt att situationen i Venezuela är mycket oroande. 

Sedan dess har Sverige tagit plats i FN:s säkerhetsråd. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström följande:

 

  1. Har den oro som utrikesminister Margot Wallström uttryckte resulterat i något agerande från den svenska regeringens sida? 
  2. Hur avser Margot Wallström och den svenska regeringen att använda Sveriges plats i Förenta nationernas säkerhetsråd för att sätta press på president Maduro angående hans förtryck av invånarna i Venezuela?