Hälso- och sjukvårdspolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 juni 2013

Interpellation: Hälso- och sjukvårdspolitiken

Interpellation 2012/13:472 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 31 maj

Interpellation

2012/13:472 Hälso- och sjukvårdspolitiken

av Eva-Lena Jansson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Jag har tidigare ställt en fråga till socialministern angående eventuella åtgärder i syfte att påbörja arbetet med att jämställdhetsintegrera regeringens politik avseende hälso- och sjukvården. Av svaret från socialministern kunde man inte utläsa huruvida socialministern har för avsikt att aktivt jobba med att jämställdhetsintegrera sitt politikområde. I Sveriges Kvinnolobbys rapport om jämställdhetsgranskning av regeringens budgetproposition så kan man läsa följande: Utgiftsområde 9, Hälso-, sjukvård och social omsorg, är propositionens mest omfattande om man ser till sidantal. Här finns ett stort antal könsuppdelade tabeller och diagram, men kommentarer och analyser ur ett köns- eller jämställdhetsperspektiv saknas på de flesta ställen.

Uppenbarligen saknas kunskap alternativt vilja för att aktivt jobba med att jämställdhetsintegrera ett stort politiskt område som påverkar många kvinnors och mäns vardag, hälsa och liv.

Min fråga till socialminister Hägglund är följande:

Avser socialministern att vidta några åtgärder med anledning av de synpunkter som lyfts fram i Sveriges Kvinnolobbys rapport?