Hållbarhetsmål och Vattenfalls nya dagbrott för kol

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 2 oktober

Interpellation

2013/14:24 Hållbarhetsmål och Vattenfalls nya dagbrott för kol

av Per Bolund (MP)

till statsrådet Peter Norman (M)

Statliga Vattenfall är en av de stora aktörerna på den tyska elmarknaden och äger flera av de största kolkraftverken i Tyskland. Faktum är att bolaget är den näst största utsläpparen i hela Europa, vilket bör stämma till eftertanke. Nu vill bolaget dessutom öppna fem nya dagbrott för brunkol i den tyska Lausitzregionen.

Befolkningen i regionen har, liksom flera miljöorganisationer, länge protesterat mot dessa planer och kräver att Vattenfall backar. Nyligen konfronterades miljöminister Lena Ek med denna uppgift och hon menade då att de hållbarhetsmål för statliga bolag som har införts av regeringen kan vara ett verktyg för att stoppa de nya dagbrotten. Hon hänvisade dock till finansmarknadsminister Peter Norman som ansvarig för frågan.

För inte så länge sedan beskrev Peter Norman själv syftet med hållbarhetsmålen på följande sätt: De statligt ägda företagen ska vara föredömen, inte minst när det gäller hållbart företagande.

Mot denna bakgrund vill jag fråga finansmarknadsminister Peter Norman följande.

Kommer de nya hållbarhetsmålen att innebära att Vattenfalls planer på nya dagbrott i Tyskland stoppas?