Häktesorganisationen och rättskedjans effektivitet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 31 januari 2020

Interpellation: Häktesorganisationen och rättskedjans effektivitet

Interpellation 2019/20:214 av Mikael Damsgaard (M)

Interpellation 2019/20:214 Häktesorganisationen och rättskedjans effektivitet

av Mikael Damsgaard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Västerås, som är Sveriges sjunde största kommun, har sedan fyra år inget häkte. Det betyder att polisen får lägga stora resurser på transporter till andra städer såsom Uppsala, Örebro och Karlstad.

Transporter av häktade tar stora polisresurser i anspråk. Mycket tid åtgår också till resor som utredare behöver göra i samband med förhör med den misstänkte eller då häktade med restriktioner ska träffa anhöriga. Därutöver tillkommer stora kostnader för att planera och administrera resorna. 

Sammantaget innebär nuvarande situation att värdefulla polisiära resurser som borde användas för att bekämpa brott i stället används till transporter. I ett läge med polisbrist och där allvarlig och grov brottslighet breder ut sig måste polisens resurser användas bättre. Den rådande situationen är ohållbar, och en lösning behöver komma till stånd. 

Polismyndigheten planerar för att ett nytt polishus i Västerås ska stå klart 2024. Det finns i samband med det möjlighet att skapa ett rättscentrum där polis, åklagare och häkte samlas i centrala Västerås i närheten av Västmanlands tingsrätt. Ett sådant rättscentrum skulle bidra till att rättskedjan hålls samman och att rättsväsendets samlade resurser kan användas mer effektivt. 

Kriminalvården planerar emellertid att i stället inrätta ett nytt häkte på Salberga i Sala. Ett häkte i Sala med dess strategiska läge mellan Västerås, Uppsala, Gävle och Falun kan på många sätt vara ett komplement till de häkten som är lokaliserade i de större städerna. Men det är uppenbart att det ur polisiär synvinkel är bättre att ha häkten på stora orter där det finns många häktade och större polisresurser. 

I svar på skriftliga frågor har statsrådet tidigare svarat att ansvaret för Kriminalvårdens lokalförsörjning ligger på myndigheten och att han i dagsläget inte har för avsikt att vidta några åtgärder. 

Jag vill därför ställa följande frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka initiativ har ministern tagit för att Kriminalvården i sin lokalplanering inte bara ska ta hänsyn till vad som är effektivt i dess egen verksamhet utan också till vad som är effektivt för rättsväsendet i dess helhet? 
  2. På vilket sätt följer ministern upp att Kriminalvårdens häktesorganisation är utformad på så sätt att den främjar ett effektivt samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet?